O firmie > Oferta


Oferta
Oferta naszego biura rachunkowego


Pełna księgowość i inne usługi rachunkowe


Nasza oferta, którą kierujemy do klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, obejmuje prowadzenie księgowości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, polscy przedsiębiorcy muszą prowadzić pełną księgowość w postaci ksiąg rachunkowych, na podstawie których tworzone są sprawozdania finansowe, dotyczące stanu finansowego przedsiębiorstw. Dla mniejszych przedsiębiorstw, osiągających obroty poniżej 1,2 mln euro, ustawodawca przewidział możliwość prowadzenia księgowości w formie uproszczonej, poprzez prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, na podstawie której sporządzane się deklaracje podatkowe. Oprócz prowadzenie tych dwóch form księgowości, nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę kadrowo-płacową przedsiębiorstw oraz doradztwo księgowe.
Dokładny wykaz świadczonych usług poniżej.Obsługa kadrowa i płacowa


 • - naliczanie wynagrodzeń pracowników Klientów,
 • - prowadzenie akt osobowych i ich aktualizację zgodnie z przepisami,
 • - prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej pracowników,
 • - wyliczanie i wysyłanie deklaracji ZUS,
 • - zaświadczenia dotyczące zatrudnienia i dochodów pracowników.

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów


 • - weryfikacja dokumentów pod względem rachunkowym,
 • - ewidencja zdarzeń gospodarczych,
 • - ewidencja środków trwałych,
 • - ewidencja wyposażenia,
 • - rozliczanie z US i ZUS,
 • - sporządzanie deklaracji podatkowych
  (miesięcznych, oraz deklaracji rocznych.